Vážení rodičia,

všetky začiatky sú ťažké a zvlášť odlúčenie od mamky, ktorá bola celý deň oporou pri každej činnosti svojho dieťaťa. Preto dieťa je potrebné pripravovať na pobyt s inými deťmi a dospelými osobami. Plač je prirodzený prejav dieťaťa. Spoločne to zvládneme.

Začiatok školského roka: 2.9.2021

Prevádzka: 6,30 – 17,00 hod. (od 16,30 – 17,00 hod. –  dezinfekcia prostredia)

Zberná trieda (prízemie vľavo): od 6,30 do 7,00 hod. a od 16,00 do 16,30 / 17,00 hod.

Čo potrebujete doniesť:

Ďalšie potrebné vzájomné informácie  –  na triednom aktíve.

Každú zmenu a neprítomnosť je potrebné hlásiť vopred na email triedy alebo priamo v triede..

Vážení rodičia, vstupom do materskej školy vyplývajú pre Vás aj povinnosti, ktoré je potrebné rešpektovať:

Platbu štátneho príspevku  – 20,00 € za pobyt dieťaťa v materskej škole sa realizuje prevodom na číslo účtu: IBAN :

SK50 7500 0000 0040 0859 7866

variabilný symbol: 415;     konštantný symbol: 0308

správa pre prijímateľa: meno a priezvisko dieťaťa

Nastavenie trvalého príkazu – v termíne do 10. dňa za bežný mesiac.

V školskom roku 2021/2022  prajeme všetkým rodičom veľa vzájomného porozumenia, tolerancie, pozitívnej komunikácie, trpezlivosti pri  plačlivosti svojho dieťaťa a radosti z jeho pokroku.

Deťom prajeme čo najmenej slzičiek a čo najviac smiechu a radosti .