1. trieda Hviezdička:

e-mailová adresa: hviezdickatrieda@gmail.com

Riaditeľka MŠ: Blažena Šarišská

Pani učiteľky: Jana Hajdučková, Bc. Edita Bašistová

2. trieda Kvietok:

e-mailová adresa: trieda.kvietok02@gmail.com

Pani učiteľky: Mgr. Beatric Lacková, Eva Nemcová, Ľudmila Kuropčáková

3. trieda Lienka

e-mailová adresa: ms.lienka03@gmail.com

Pani učiteľky : Bc. Stanislava Kilianová, Mgr. Ľuboslava Šuhajdová

4. trieda Slniečko:

e-mailová adresa: ms.slniecko04@gmail.com

Pani učiteľky: Gabriela Baraneková, Alena Gdovinová

5. trieda Mesiačik

e-mailová adresa: ms.mesiacik05@gmail.com

Pani učiteľky: Mgr. Bernadeta Krivá, Zuzana Semančiková