Vážení rodičia, vstupom do materskej školy vyplývajú pre Vás aj povinnosti, ktoré je potrebné rešpektovať:

Platbu štátneho príspevku  – 20,00 € za pobyt dieťaťa v materskej škole sa realizuje prevodom na

číslo účtu: IBAN : SK50 7500 0000 0040 0859 7866

variabilný symbol: 415;     

konštantný symbol: 0308

správa pre prijímateľa: meno a priezvisko dieťaťa

Nastavenie trvalého príkazu – v termíne do 10. dňa za bežný mesiac.