Aktuálne oznamy

Žiadame všetkých zákonných zástupcov, aby sa oboznámili s dokumentom Usmernenie k poskytovaniu dotácie na stravu, ktoré vydáva mesto Prešov ako zriaďovateľ škôl ŠZ.

Fraňa Kráľa
Prešov

Kontaktujte nás